Modereren

Alex de Vries leidt regelmatig openbare kunstenaarsgesprekken en interviews. Zo voerde hij in Museum De Pont in Tilburg gesprekken met 56 kunstenaars. Hij modereert ook regelmatig symposia, debatten en discussies. Als spreker verzorgt hij veelvuldig lezingen, tentoonstellingsopeningen en voordrachten. Zo heeft hij een lezing gemaakt voor de cursus Kunst Nu van de Appel in Amsterdam en Witte de With in Rotterdam over zijn persoonlijke ervaringen met conceptuele kunst.

AdV-DePont