Advies

Het advieswerk van Stern / Den Hartog & De Vries kent een tweeledige kwaliteit. Enerzijds betreft het uiterst praktisch advies over communicatiestrategie, marketing, publiciteit en public relations. Anderzijds gaat het om inhoudelijke en beleidsmatige zaken. Jan Willem den Hartog en Alex de Vries hebben beiden veelzijdig ervaring opgedaan in een uiterst gevarieerde beroepspraktijk in de culturele sector en hebben daarin leidinggevende functies gehad met zowel inhoudelijke als financiƫle beslissingsbevoegdheid. De adviespraktijk is veelomvattend: overheden, bedrijven, non-profit instellingen, kunst en cultuur, onderwijs en dienstverlening. Alex de Vries heeft verschillende adviesfuncties vervuld bij uiteenlopende adviesorganen.

 

PB019-1b

Truus Bronkhorst in een performance van Peter Baren, Amsterdam 1982