Advies

Het advieswerk van Stern / Den Hartog & De Vries kent een tweeledige kwaliteit. Enerzijds betreft het uiterst praktisch advies over communicatiestrategie, marketing, publiciteit en public relations. Anderzijds gaat het om inhoudelijke en beleidsmatige zaken. Jan Willem den Hartog en Alex de Vries hebben beiden veelzijdig ervaring opgedaan in een uiterst gevarieerde beroepspraktijk in de culturele sector en hebben daarin leidinggevende functies gehad met zowel inhoudelijke als financiƫle beslissingsbevoegdheid. De adviespraktijk is veelomvattend: overheden, bedrijven, non-profit instellingen, kunst en cultuur, onderwijs en dienstverlening. Alex de Vries heeft verschillende adviesfuncties vervult bij uiteenlopende adviesorganen. Momenteel is hij voorzitter van de adviescommissie Kunsten van de provincie Noord-Brabant, lid van de commissie Nieuwe Festivals van het Fonds Podiumkunsten, lid van de Commissie Beeldende Kunst en Cultureel Erfgoed van het Mondriaan Fonds, lid van de Raad van Toezicht van BAK, basis voor actuele kunst in Utrecht, bestuurslid van de Stichting voor de Toekomst 1986 van danseres Truus Bronkhorst, lid van het bestuur van de Stichting Room with a View van theaterkunstenaar Dries Verhoeven en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Sandra Lange.

 

PB019-1b

Truus Bronkhorst in een performance van Peter Baren, Amsterdam 1982